بانه تی وی
۰ محصول ۰ تومان
تعداد محصول انتخابی : ۰ محصول جمع مبلغ سبد خرید من : ۰ تومان پرداخت و تسویه

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه تی وی

قیمت تلویزیون با هر برند و هر اندازه ای از پنل به صورت بروز

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه تی وی

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ CU7000 کریستال 4K اسمارت 2023 مدل 50CU7000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۲ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ CU8000 اسمارت 4K مدل 50CU8000 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۳ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ CU8500 کریسستال 4K اسمارت 2023 مدل 50CU8500 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۴ تلویزیون سامسونگ AU8000 اسمارت 50 اینچ 2021 مدل 50AU8000 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۵ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ TU8500 مدل 50TU8500 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۶
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 55AU7000 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 2022 مدل 55BU8500 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱
۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ S95B کیودی اولد 2022 مدل QD-Oled 55S95B ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۱۰ تلویزیون سامسونگ Q60A فورکی اسمارت 2021 مدل 55Q60A ۲۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4K تولید 2022 مدل 55BU8000 ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ CU8000 اسمارت 4K مدل 55CU8000 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 2023 اسمارت 4k مدل 55Q70C ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۱۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ CU7000 سری 7 تولید 2023 مدل 55CU7000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ CU8500 اسمارت 4K مدل 55CU8500 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Q60C کیولد 2023 اسمارت 4K مدل 55Q60C ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2021 کیولد Q70A مدل 55Q70A ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8500 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
65 اینچ
۱۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئوکیولد Mini LED تولید 2022مدل 65QN90B ۷۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئوکیولد Mini LED مدل 65QN85A ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فورکی اسمارت مدل 65TU8300 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU8000 اسمارت 2023 مدل 65CU8000 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70C اسمارت 4k تولید 2023 مدل 65Q70C ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60C اسمارت 4K مدل 65Q60C ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگQN800C کیفیت و رزولوشن 8K اسمارت 2023 مدل 65QN800C ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۲۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU8500 تولید 2023 مدل 65CU8500 ۳۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 تولید 2022 اسمارت 4K مدل 65BU8500 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 مدل 65Q80B ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۹ تلویزیون سامسونگ BU8000 سایز 65 اینچ هوشمند 2022 مدل 65BU8000 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۳۰ تلویزیون سامسونگ S95B کیودی اولد 65 اینچ 2022 مدل QD-Oled 65S95B ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۳۱ تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد 65 اینچ 2022 مدل 65QN85B ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ AU7000 مدل 65AU7000 ۳۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU7000 اسمارت 4k تولید 2023 مدل 65CU7000 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
70 اینچ
۳۴ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ Q60A مدل 70Q60A ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
75 اینچ
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80B اسمارت 2022 کیولد 4K مدل 75Q80B ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۳۶ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ CU8000 اسمارت 4K مدل 75CU8000 ۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۳۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ Q60C کیولد اسمارت 4K تولید 2023 مدل 75Q60C ۶۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۳۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ Q70C اسمارت 4K کیولد 75Q70C ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU8500 کریستال 4K اسمارت 2023 مدل 75CU8500 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۴۰ تلویزیون 75 اینچ 8K سامسونگ QN900B اسمارت تایزن 2023 مدل 75QN900B ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
85 اینچ
۴۱ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ Q60C اسمارت 4K تولید 2023 مدل 85Q60C ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
۴۲ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ Q70C اسمارت 4K تولید 2023 مدل 85Q70C ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶
۴۳ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۴۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60A کیولد Q60A مدل 85Q60A ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۶

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه تی وی

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون شیائونی 50 اینچ P1 مدل MI TV P1 50 (2021) ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
55 اینچ
۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل Xiaomi Mi 4S L55M5-5ASP ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
65 اینچ
۳ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اندروید مدل Xiaomi Mi 4S L65M5-5ASP ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱
75 اینچ
۴ تلویزیون شیائومی 75 اینچ 2021 کیولد MI TV Q1 75 Inch ۶۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه تی وی

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت مدل 43LM6300 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۶
۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP7550 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی Nano796 اسمارت 4K تولید 2021 مدل 43Nano796 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۴ تلویزیون ال جی 43 اینچ UQ7500 4K اسمارت مدل 43UQ75006 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
48 اینچ
۵ تلویزیون 48 اینچ ال جی C1 اولد 2021 مدل Oled 48C1 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7750 مدل 50UP7750 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی Nano75 نانوسل مدل 50Nano75VPA ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 50UQ90003 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۲۵
۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی Nano846 نانوسل 2022 اسمارت 4K مدل 50Nano846 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۱۰ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 4K مدل 50UQ75006 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
55 اینچ
۱۱ تلویزیون ال جی Nano84 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55Nano846 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت مدل 55UP7800 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۱۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 اسمارت 2022 مدل 55UQ81003 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۱۴ تلویزیون ال جی 55 اینچ کیوند Qned 80 اسمارت 4K تولید 2022 مدل 55Qned806 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ90 اسمات 2022 مدل 55UQ9000 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ80006 مدل 55UQ80006 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano75 مدل 55Nano75 ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد اسمارت 2022 مدل 55C2 | قیمت و خرید تلویزیون ال جی اولد C2 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP8150 مدل 55UP8150 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano80 هوشمند 2021 مدل 55Nano80 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی Nano86 هوشمند 2021 مدل 55Nano86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو 783 مدل 55Nano783 اسمارت 2022 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۳ تلویزیون ال جی 55 اینچ UR8050 اسمارت 4K پنل IPS مدل 55UR8050 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 4K تولید 2023 مدل55UQ7500 ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۵ تلویزیون ال جی 55 اینچ اولد C4 اسمارت 4K تولید 2024 مدل Oled 55C4 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۳
۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ91 اسمارت 2022 مدل 55UQ91006 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۲۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانو 796 اسمارت Nano796 مدل 55Nano796QA ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۲۸ تلویزیون ال جی 55 اینچ کیوند Qned7S اسمارت مینی ال ای دی MINI LED مدل 55Qned7S ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
65 اینچ
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی کیوند 7S اسمارت 4K مدل 65Qned7s ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۳۰ تلویزیون ال جی 65 اینچ کیوند Qned816 اسمارت 4K مینی ال ای دی مدل 65Qned816 ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۳۱ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانو 77 نانوسل 2022 اسمارت Nano77 مدل 65Nano776QA ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۳۲ تلویزیون ال جی 65 اینچ UQ91006 اسمارت 2022 مدل 65UQ91006 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۸
۳۳ تلویزیون ال جی 65 اینچ UQ7500 اسمارت 4K 2022 مدل 65UQ75006 ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۳۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ UP7760 هوشمند 2021 مدل 65UP7760 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۳
۳۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ C3 اولد ایوو 2023 مدل Oled 65C3 ۸۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 تولید 2023 اسمارت 4K مدل 65UQ8050 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۳۷ تلویزیون ال جی 65 اینچ UR8050 اسمارت 4K تولید 2023 مدل 65UR8050 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano80 مدل 65Nano80 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۳۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی C1 اولد 2021 مدل Oled 65C1 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۴۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی G2 گالری 2022 مدل LG Oled 65G2 ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano75 مدل 65Nano75VPA ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد ایوو 2022 مدل Oled 65C2 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۳ تلویزیون ال جی Qned 806 نانوسل 65 اینچ اسمارت Qned806 مدل 65Qned806 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۴۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ UQ90 اسمارت 4k مدل 65UQ9000 تولید 2022 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 تولید 2022 مدل 65UQ80006 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی Nano84 اسمارت 4K نانو 84 مدل 65Nano846 ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۷ تلویزیون ال جی 55 اینچ Qned816 اسمارت 4K مینی ال ای دی مدل 55Qned816 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲
70 اینچ
۴۸ تلویزیون ال جی 70 اینچ نانو 75 مدل Nano75 اسمارت 70Nano75VPA ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۴۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی UP7550 مدل 70UP7750 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
75 اینچ
۵۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 8K مینی ال ای دی مدل 75QNED99UPA ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱۰
۵۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی nano95 اسمارت 8K مدل 2021 75Nano95 ۸۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ80006 اسمارت UQ80 مدل 75UQ80006 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۵۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی Qned96 کیوند 8K مینی ال ای دی اسمارت مدل 75Qned966PA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵
۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ90 اسمارت 2022 مدل 75UQ90006 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR9050 اسمارت 4K تولید 2023 مدل 75UR9050 ۶۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ Qned816 اسمارت 4K مدل 75Qned816 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۵۷ تلویزیون ال جی 75 اینچ کیوند Qned916 اسمارت 4K مدل 75Qned916 ۹۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۵۸ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ9000 اسمارت 2022 مدل 75UQ9000PSD ۵۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
۵۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانو 79 اسمارت Nano796 تولید 2022 نانوسل مدل 75Nano796QA ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۶۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ Nano766 اسمارت 4K مدل 75Nano766 ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۶۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ Nano75 اسمارت 4K مدل 75Nano75 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۶۲ تلویزیون ال جی 75 اینچ UR7800 اسمارت 4K مدل 75UR7800 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۳۰
۶۳ تلویزیون ال جی 75 اینچ Nano96 اسمارت 8K مدل 75Nano96 ۸۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۲۷
77 اینچ
۶۴ تلویزیون ال جی 77 اینچ اولد C3 اسمارت 4k تولید 2023 مدل LG Oled 77C3 ۱۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۲
۶۵ تلویزیون ال جی 77 اینچ G3 اولد ایوو Oled Evo گالری اسمارت 4K تولید 2023 مدل Oled 77G3 ۱۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۵
86 اینچ
۶۶ تلویزیون ال جی 86 اینچ کیوندQned806 مینی ال ای دی 2022 اسمارت 4K مدل 86Qned806 ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۸/۱۵